Nederländerna förbjuder cigarettförsäljning i större livsmedelsbutiker

2024 blir det förbjudet att sälja cigaretter i större livsmedelsbutiker i Nederländerna. Förbudet är ett av flera beslut som regeringen har tagit i syfte att minska tillgängligheten till tobak och förebygga tobaksbruk i landet.

Den nederländska regeringen har beslutat om en rad åtgärder som kommer införas under kommande år för att minska rökningen i landet. Det senaste beslutet är att införa ett förbud mot cigarettförsäljning i större livsmedelsbutiker (supermarkets), vilket kommer att träda i kraft 2024. Innan dess införs även förbud mot cigarettförsäljning i varuautomater 2022 och förbud mot cigarettförsäljning på nätet 2023.

Regeringen förväntar sig att förbudet mot att sälja cigaretter och tobak i supermarkets kommer leda till att cirka 120 000 färre personer röker i Nederländerna år 2030. De större livsmedelsbutikerna står i dagsläget för ungefär 55 procent av all tobaksförsäljning i landet, och förbudet kommer att påverka ungefär 6400 butiker.

Denna lagstiftning är en del av regeringens plan att fasa ut tobaksförsäljningen. Målet är att enbart specialiserade återförsäljare ska tillåtas lagra och sälja cigaretter samt tobaksprodukter år 2030. Nästa steg i planen väntas bli ett förbud mot cigarettförsäljning på bensinstationer och i närbutiker.

Nederländernas ”State Secretary” Paul Blokhuis framhäver att dessa åtgärder kommer underlätta för rökare som vill sluta och samtidigt försvåra för ungdomar att börja. Han vill arbeta för en rökfri generation till år 2040, då inga ungdomar kommer röka. Landet har redan tagit flera steg på vägen mot det målet, genom att exempelvis höja cigarettpriset, inte exponera tobaksprodukter synligt i butik, utöka rökförbudet inomhus till att även omfatta e-cigaretter, och införande av neutrala tobaksförpackningar.

Läs mer här.