Nederländerna förbjuder vitt snus

Nederländerna har beslutat att förbjuda försäljning av vitt snus och utvidga landets tobakslagstiftning så att den omfattar samtliga ”tobaksfria” nikotinprodukter. Det rapporterar Tobacco Reporter. 

Regeringen i Nederländerna planerar att förbjuda försäljning av vitt snus och utvidga den befintliga tobakslagstiftningen så att den också omfattar så kallat tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna kommer att förbjuda användning av dessa produkter på platser där rökning redan är förbjudet, och förbjuda alla former av marknadsföring.

Landets biträdande hälsominister, Maarten van Ooijen, uppmärksammar att tobaksindustrins lansering av nya nikotinprodukter ökar tillgängligheten till beroendeframkallande och skadliga produkter bland unga, och gläds därför åt att dessa produkter nu kommer behandlas på samma sätt som tobaksprodukter.

A Non Smoking Generation har länge efterlyst att samtliga nikotinprodukter (med undantag för läkemedel) ska klassas och regleras som tobak i svensk lagstiftning – för att skydda unga från tobaksindustrins alla hälsofarliga produkter. Vill du stödja vårt arbete? Se hur du kan bidra här.