Big Tobacco Lies – Nikotin är också tobak!

Frågor och svar om lansering av hudvårdsserie 1 april

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 08.30.51

Varför valde vi att fejka en lansering av hudvårdsprodukter med nikotin?

Med vårt aprilskämt vill vi illustrera hur tobaksindustrin sprider sina lögner och arbetar för att fånga ännu en generation i ett livslångt nikotinberoende genom:

  • vilseledande marknadsföring och produktinformation som framställer den som en ofarlig eller rent av hälsosam produkt
  • Fräscha och godisliknande smaker som mint, eukalyptus, jordgubb eller gräddkola som lockar barn till att vilja prova
  • Snygg förpackningsdesign som attraherar och lockar till att vilja prova
  • Innovativa, nya tobaksprodukter som varken smakar eller luktar tobak.
  • Framträdande exponering i kiosken eller livsmedelsaffären.

Men är de inte hälsosammare då?

Det är svårt att hitta en produkt som är farligare än konventionella cigaretter så i jämförelse med dessa är det mesta mindre farligt. Sanningen är dock att nikotin är ett nervgift som ger bestående hjärnskador, sänker den kognitiva förmågan och ökar risken för depression. Riskerna med nikotin är många. Utöver den omedelbara effekten på hjärnan, så ökar också risken för typ2-diabetes och fosterskador vid graviditet.

Men om de är tobaksfria, är de inte ofarliga då?

Allt nikotin framställs av tobak och bör därför också klassas som tobak såvida det inte är ett läkemedelsklassat rökavvänjningspreparat. En av de främsta skillnaderna mellan t.ex snus eller e-cigaretter och läkemedelsklassade rökavvänjningsprodukter är att snuset och e-cigaretterna innehåller höga och i vissa fall okontrollerade mängder nikotin som gör användaren mer och snabbare beroende. Idén med en rökavvänjningsprodukt är i stället att succesivt minska hjärnas beroende av nikotin. Snus innehåller ca åtta gånger mer nikotin än cigaretter.

Varför just hudvård?

Dels vill vi visa att tobaksindustrin marknadsför sina produkter på samma sätt som exempelvis hudvårdsindustrin, med attraktiva lukter, smaker, färger och förpackningsdesign. Men vi vill också visa på att nikotin är ett nervgift som lätt tas upp av huden likaväl som lungor eller slemhinnor. På tobaksfälten runt om i världen arbetar miljontals barn under slavliknande förhållanden, helt utan skyddsutrustning. Under en dags arbete kan de få lika mycket nikotin in i sina kroppar, via huden, som om de hade rökt 50 cigaretter.