Nikotin förändrar hjärnan

4 februari 2019
 / 
Nikotin förändrar hjärnan

Ny forskning visar att nikotin ökar risken att bli beroende av andra substanser, drabbas av psykiatriska diagnoser och förstärker ångestkänslor. Nikotin verkar även förändra genetik och kan därför påverka kommande generationer.  

Upprepat bruk av nikotin leder till ökat antal nikotinreceptorer, förändrar kommunikationen i hjärnan och påverkar många funktioner i kroppen. Nikotin ”bygger om” brukarens genetik och kan därför påverka beteende samt öka risken för vissa sjukdomar i flera generationer. Detta visar Louise Adermark, docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, som forskar kring nikotinets påverkan på hjärnan.

Nikotin stimulerar hjärnans belöningssystem och ökar risken att bli beroende av andra substanser, såsom alkohol. De som röker konsumerar dubbelt så mycket alkohol som icke-rökare. Enligt Louise Adermark finns det en koppling mellan tidig rökdebut och missbruk av alkohol eller andra droger senare i livet.

Den nya forskningen pekar även på att nikotin kan förvärra eller öka risken för att utveckla en psykiatrisk diagnos. Det förstärker dessutom känslor av ångest och oro.

Läs mer hos Tobaksfakta.