Nikotin hotar ungas psykiska hälsa

Ungefär varannan ungdom uppger att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka. Det visar vår årliga Novusrapport om ungas attityder till tobak. I populärkultur, såsom TV, film, musik och sociala medier, porträtteras rökning och annat tobaksbruk ofta som en effektiv metod för att slappna av, stressa ner och förbättra välmåendet – när tobaksbruk i själva verket ger direkt motsatta effekter. I samband med Dagen för ungas psykiska hälsa som infaller den 4:e september förmedlar vi den verkliga bilden.

De flesta vet att rökning ger svarta lungor och gula tänder, men få känner till att nikotinet – som finns i alla tobaks- och nikotinprodukter – inte bara är extremt beroendeframkallande utan medför en lång rad andra hälsorisker och skadliga effekter på hjärnan. Ungdomar som fortfarande utvecklas är särskilt sårbara. Nikotin leder exempelvis till:

  • Ökad risk för psykiska sjukdomar, ångest och depression
  • Sämre minne, inlärnings- och koncentrationsförmåga
  • Ökad mottaglighet för alkohol och andra drogmissbruk

Vi behöver hjälp för att kunna öka denna kunskap och skydda ungdomar från nikotinets skadeverkningar. Se vad du kan göra här!