Nikotinforskare vill se förbud mot smaker i både e-cigg och vitt snus

5 april 2022
 / 
Nikotinforskare vill se förbud mot smaker i både e-cigg och vitt snus

Regeringen har nyligen presenterat förslag på hårdare regler för nya nikotinprodukter – i syfte att sätta stopp för det ökande bruket bland unga. Reglerna innefattar bland annat ålderskrav, begränsad marknadsföring, och förbud mot smaktillsatser i e-cigaretter. I P3 Nyheter berättar nikotinforskaren Louise Adermark att hon anser att smakförbudet även borde omfatta det vita snuset.

Regeringen vill hindra den ökande användningen av snus och nya nikotinprodukter bland unga genom hårdare regler för dessa produkter. Merparten av de nya reglerna väntas träda i kraft den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att det införs 18-års gräns på köp av nya nikotinprodukter, krav på att produkterna märks med en innehållsdeklaration, krav på att marknadsföringen innehåller en hälsovarning och inte riktas till unga under 25 år.

Dessutom vill regeringen förbjuda smaktillsatser i e-vätskor som används till e-cigaretter, för att hindra unga från att lockas till att vilja använda dem. Förbudet mot smaktillsatser kommer dock inte omfatta det vita så kallat ”tobaksfria” snuset, trots att även vitt snus är starkt beroendeframkallande och hälsoskadligt.

P3 Nyheter har rapporterat om de kommande reglerna och intervjuade då Louise Adermark, som forskar på nikotinets effekter på hjärnan, som är kritisk till att det vita snuset verkar undkomma smakförbudet.

– Varför ska det finnas en smak på dessa produkterna? I mina ögon har de endast som syfte att det ska smaka gott, att det ska få människor att vilja använda dem här produkterna. Men är det det vi vill egentligen? Vill vi verkligen rekrytera nya nikotinberoende individer som kanske blir fast i det här beroendet livslångt.

I inslaget intervjuas även socialminister Lena Hallengren, som hoppas att de nya reglerna kan påverka influencers att sluta marknadsföra vitt snus i sociala medier. När Lena får frågan om varför smakförbudet inte omfattar det vita snuset – när utredningen tydligt uppmärksammar det problematiska i att smaksättning av produkten lockar ungdomar – motiverar hon beslutet med argumentet att smaker ännu är tillåtna i traditionellt snus.

A Non Smoking Generation har länge efterlyst en reglering av nya nikotinprodukter och gläds åt stora delar av regleringens förslag, men instämmer med Louise Adermark att även vitt snus borde inkluderas i förbudet mot smaktillsatser. Vitt snus innehåller höga doser nikotin, och oberoende forskning (av bland andra Louise Adermark) indikerar att dessa produkter inte enbart riskerar att bli en inkörsport till skadligt nikotinberoende, utan också till tobaksrökning och andra drogmissbruk senare i livet.

Vill du stödja vårt arbete med att skydda ungdomar från allt nikotinberoende? Se hur du kan bidra här.