Nikotinskatten höjs minimalt

10 januari 2024
 / 
Nikotinskatten höjs minimalt

Inför 2024 beslutade regeringen att höja skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak med nio procent men samtidigt sänka skatten på traditionellt snus med 20 procent. I samband med att budgetpropositionen presenterades motsatte sig A Non Smoking Generation skattesänkningen. I år börjar e-vätskor och andra nikotinprodukter beskattas utifrån konsumentprisindex, vilket resulterar i en katastrofalt låg ökning på endast en procent. En högre skatt på samtliga tobaks-/nikotinprodukter är avgörande för att minska den drastiska ökningen av unga användare.

Redan 2016 lanserade tobaksindustrin det vita snuset för att fortsätta rekrytera den yngsta generationen till att använda deras produkter. Tobaksföretagen kallar produkten för ”tobaksfri” för att komma runt rådande lagstiftning, trots att den innehåller nikotin som utvinns från samma tobaksplanta som konventionella produkter. Eftersom nikotinprodukter inte omfattas av samma regleringar som tobak kan de uppfattas som mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. Tobaksföretagen lyckas även marknadsföra till unga samtidigt som  produkterna endast beskattas med en minimal nikotinskatt, vilket gör det mer tillgängligt för priskänsliga ungdomar.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är en höjd tobaksskatt en av de mest effektiva åtgärderna för att minska tobaksbruket bland unga. Studier visar att skattehöjningar som ökar cigarettpriset med tio procent leder till att konsumtionen minskar med tre till fem procent i höginkomstländer. Effekten uppskattas även vara två till tre gånger större på unga jämfört med äldre. Enligt vår senaste Novusundersökning stöder även majoriteten av både vuxna och unga förslaget om att höja tobaksskatten.

A Non Smoking Generation anser att alla nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade bör beskattas som tobak. Att höja tobaksskatten för samtliga tobaks-/nikotinprodukter och införa en hållbarhetsskatt är viktiga steg för att skydda unga från att börja med tobak. De genererade skatteintäkterna kan användas exempelvis inom vården och för att stödja tobaksförebyggande arbete. Dessutom skulle en hållbarhetsskatt bidra till en ökad medvetenhet om tobaksindustrins negativa påverkan på miljön, klimatet och mänskliga rättigheter.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar? Se hur du kan bidra här.