Non Smoking i panelsamtal under Almedalsveckan

Vår generalsekreterare, Helen Stjerna, var på plats under Almedalsveckan i Svensk PR:s panelsamtal ”Jakten på sanningen” som handlade om journalisternas makt och huruvida det vi läser i svenska medier är sanning eller manipulation. Hon berättade om tobaksindustrins taktik för att så tvivel om vetenskapligt belagda hälsorisker och hur de arbetar genom ”oberoende” tankesmedjor för att sprida desinformation och marknadsföring av tobak.

A Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, deltog i ett panelsamtal under Almedalsveckan i Svensk PRs regi. Helen berättade under panelsamtalet ”Jakten på sanningen” om tobaksindustrins taktik för att sprida vilseledande information i svenska medier. En variant av vilseledande ”fakta” som tobaksindustrin sprider är att nya tobaksprodukter skulle vara ofarliga eller att de hjälper rökare sluta. Snarare lockas barn in i ett skadligt beroende på grund av dessa produkter och det gör tobaksindustrin osannolika vinster på.

Det var länge sedan A Non Smoking Generation hade finansiella möjligheter att prioritera egna kunskapshöjande seminarier under almedalsveckan och i stället har vår strategi under de senaste åren varit att försöka sprida kunskap i andras seminarier och nå ut till nya nätverk. Dessvärre är det en tydlig trend, att det inte bara är vi som saknar finansiella resurser. Andelen civilsamhällesaktörer är lätträknade och av dessa är det än färre som har ett tobaksförebyggande fokus.

Kvar står tobaksindustrin i falsk skepnad. Där läkare betalas för att påstå att snus räddar rökares liv och att nikotin inte är farligare än kaffe. Under Ephi:s (Environment and public health institute) seminarium ”Den Svenska Nikotinmodellen” gjorde moderatorn Marie Söderqvist, läkarna Fredrik Nyström (Professor internmedicin) och David Eberhard (Psykiater) sitt bästa för att framställa nikotin som något ofarligt och att det svenska snuset skulle vara anledningen till att vi har få vuxna rökare bland högutbildade svenskar.

Tack vare riksdagsledamöterna Karin Sundin (S) och Ulrika Westerlund (MP) blev samtalet lite mer nyanserat och barnperspektivet lyftes fram. Karin och Ulrika var eniga i att barn förtjänar att skyddas från alla former av tobak – även vitt snus och e-cigaretter. De lyfte även fram den allvarliga situation som nu råder, där allt fler unga luras in i ett skadligt nikotinmissbruk. I den mån det existerar någon ”Svensk Nikotinmodell” så innebär den just nu att vi har en helt ny generation nikotinister bland våra ungdomar.

Vid ett flertal seminarier som handlade om ungas förutsättningar till hälsa är både arrangerande organisationer och deltagande politiker rörande överens om att det förebyggande arbetet måste få ett större fokus. Nu önskar vi bara att det ska bli lite verkstad också. Avslutningsvis uppmanade Helen Stjerna under panelsamtalet till att alltid granska källan och fundera över vem som säger vad och varför. Även dagligvaruhandeln, influencers samt reklam- och PR-byråer som väljer att sälja eller marknadsföra tobak tjänar stora pengar på detta. ”Hur etiskt och moraliskt är det? Kan man som konsument göra ett annat val?” Det avslutar Helen Stjerna med i samtal om jakten på sanningen.

Vill du hjälpa oss att skydda barn och unga från att värvas in i livslånga nikotinberoenden? Stöd vårt arbete här.