Nonsmoking i webinar på internationella ungdomsdagen

Organisationen GGTC (Global Center for Good Governance in Tobacco Control) driver just nu flera initiativ för att sprida och uppmärksamma ungas röster, och uppmana makthavare att stifta starkare lagar kring tobaks/nikotinprodukter. Ett utav initiativen sker på internationella ungdomsdagen, lördagen den 12:e augusti, där de håller i en internationell webinar som allmänheten får delta i: ”Taking Control: Youth and Tobacco Awareness- Empowering youth to counter the tobacco industry”. Under eventet kommer talare från organisationer runtom i världen, däribland Louise från oss på A Non Smoking Generation, att diskutera kring och informera om tobaksindustrins manipulativa strategier i respektive land.

Den 12:e augusti håller organisationen GGTC i en internationell webinar som allmänheten får delta i. Syftet med eventet är att uppmuntra och inspirera unga till att uppmärksamma och se igenom tobaksindustrins strategier. Några utav ämnena som kommer att diskuteras är följande:

  • Tobaksindustrins narrativ om ”skademinimering” gällande nya nikotinprodukter
  • Tobaksindustrins lobbying och politiska inflytande
  • Tobaksindustrins miljöförstöring och klimatpåverkan
  • Tobaksindustrins ekonomiska inflytande
  • Ungas makt att påverka- särskilt i lagstiftningsinsatser

Vår medarbetare, Louise, kommer att delta i panelsamtalet ”Understanding Tobacco Industry Interference” för att uppmärksamma tobaksindustrins taktiker att påverka lagstiftning, och forma allmänhetens uppfattning om tobaksindustrin och deras produkter. De kommer även att diskutera den aggressiva marknadsföringen av tobaks/nikotinprodukter mot unga, samt de största utmaningar som vi möter i vårt tobakspreventiva arbete idag, i Sverige.

Klicka här för att läsa mer om GGTCs webinar, se tidtabell och registrera dig!