Norge överväger att totalförbjuda tobak för framtida generationer

24 februari 2023
 / 
Norge överväger att totalförbjuda tobak för framtida generationer

Norge överväger att införa ett livslångt tobaksförbud för ungdomar som är födda efter att visst årtal. Förbudet är en del av regeringens ambition att stärka landets tobakspolitik och skapa ett tobaksfritt samhälle. Det rapporterar den norska tidningen VG.

Den norska regeringen vill skapa ett tobaksfritt samhälle och föreslår nu åtgärder för att stärka tobakspolitiken. Ett av förslagen liknar det som Nya Zeeland införde 2022 och går ut på att totalförbjuda tobaksköp för ungdomar födda efter ett visst årtal – för all framtid. Syftet är att allt färre personer ska ha laglig rätt att köpa tobak, för att fasa ut tobaksbruket i takt med att kommande generationer växer upp.

Ett annat förslag som har diskuterats är att förbjuda vissa smaktillsatser i snus.

Sju procent av den norska befolkningen i åldern 16-74 år röker dagligen, och ungefär 6000 personer dör till följd av rökning varje år i Norge.

A Non Smoking Generation stödjer Norges förslag och efterlyser liknande initiativ av svenska politiker. Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.