Norsk rapport: Tobak exponeras med fest och alkohol i sociala medier

21 februari 2022
 / 
Norsk rapport: Tobak exponeras med fest och alkohol i sociala medier

Trots att tobaksreklam är förbjudet i Norge avslöjar en ny rapport att norska ungdomar exponeras för stora mängder tobak i sociala medier. Rapporten har tagits fram av Retriever på uppdrag av Kreftforeningen i Norge, och visar att influencers framställer tobak i positiv bemärkelse genom inlägg som visar vardagliga och festliga kontexter – ofta i samband med alkohol.

Kreftforeningen i Norge, som arbetar för att förebygga cancer, har tagit hjälp av Retriever för att analysera hur tobak exponeras och framställs i sociala medier. De har analyserat inlägg från 55 utvalda influencers (med olika följarantal och målgrupper) och drygt 250 norska konton samt användare som exponerar tobaksprodukter på plattformarna Facebook, Twitter, YouTube och TikTok.

Resultaten har sammanfattats i rapporten ”An analysis of tobacco on social media” och visar bland annat att:

  • 29 av 55 influencers har exponerat tobaksprodukter i deras kanaler. Totalt publicerade dessa influencers 120 inlägg mellan maj 2020 och maj 2021.
  • Influencers framställer konsekvent tobak i positiv bemärkelse på Instagram.
  • Cigaretter exponerades i 47 procent av inläggen, snus i 43 procent av inläggen och vattenpipor i åtta procent av inläggen. E-cigaretter exponerades endast i två inlägg.
  • 68 procent av inläggen exponerade tobak i en festlig kontext, ofta i kombination med alkohol.
  • 25 procent av inläggen visade influencers i vardagliga situationer där tobak framställs som en naturlig del av vardagen.
  • Åtta procent av inläggen innehöll reklam för icke-tobaksrelaterade produkter där tobak användes som en accessoar.

Tobaksbruk normaliseras genom inlägg som visar vardagliga situationer och fester, och framställs som en del av en lyxig livsstil. Kreftforeningen är oroad över att framställningen av tobak i sociala medier leder till att unga lockas till att börja röka eller snusa.

Organisationen hoppas att rapporten uppmuntrar politiker och hälsomyndigheter att vidta åtgärder för att skydda unga från tobaksindustrins inflytande via sociala medier, samt att influencers får ökad medvetenhet om deras påverkan på unga människor.

A Non Smoking Generations nya rapport om hur tobak porträtteras i media visar att samma problem i hög grad förekommer i Sverige, och att även våra politiker behöver göra mer för att stoppa tobaksreklamen i sociala medier.

Vill du hjälpa oss att skydda unga från tobaksindustrins strategier? Se vad du kan göra här.

Ta del av Kreftforeningens rapport här.