NSGs första föräldraambassadörer

I helgen höll vi på NSG tillsammans med föräldracoacherna tvärtemot den första ambassadörsutbildning för engagerade föräldrar. Utbildningen kretsade kring konflikthantering, kommunikation, attityder och värderingar kring tobak samt hur man stärker sitt barns självkänsla. Men även kring diskussionsforum som de utbildade föräldrarna själva kommer att hålla i, i rollen som ambassadör.

NSGs första föräldraambassadörer kommer använda utbildningen för att stötta och stärka andra föräldrar i sitt föräldraskap. Föräldrar är barnens starkaste normgivare och därför extremt viktiga om vi ska kunna skydda dem och nå en rökfri generation.