Nu gäller hårdare regler för vitt snus och andra nya nikotinprodukter

Äntligen är hårdare regler för nya nikotinprodukter i kraft! A Non Smoking Generation har länge efterlyst en striktare reglering och gläds åt den nya lagstiftningen, men anser dock att den behöver stärkas ytterligare för att verkligen skydda barn och unga från skadliga beroenden.

De senaste åren har användningen av nikotinprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, ökat drastiskt bland ungdomar. Det vita nikotinsnuset som kallas tobaksfritt har inte reglerats i tobakslagen och tobaksindustrin har därför kunnat marknadsföra produkten med hjälp av produktdesign, smaktillsatser och reklam i sociala medier. I början av 2020 tillsatte regeringen en utredning för att undersöka och säkerställa en sammanhållen reglering av tobaks- och nikotinprodukter – framför allt i syfte att skydda barn och unga från nikotinberoende. Utredningen resulterade bland annat i förslag om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, som trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter omfattar tobaksfritt snus, men även andra tobaksfria nikotinprodukter som ännu inte regleras i annan lag. Den nya lagstiftningen innehåller bland annat krav på produktens innehåll, krav på tillverkare att anmäla och rapportera information till Folkhälsomyndigheten, samt bestämmelser kring försäljning och marknadsföring.

Några av reglerna gällande marknadsföring:

  • Förbud mot att hänvisa till produktens smak vid försäljning (smaker får endast nämnas som produktinformation)
  • Marknadsföring får inte riktas till eller skildra barn och ungdomar som är under 25 år
  • Ålderskrav på 18 år, information om åldersgränsen på försäljningsställen samt ålderskontroll – både i fysiska butiker och på nätet
  • Hälsovarning på förpackningen och vid marknadsföring: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne”
  • Förbud mot kommersiell reklam i radio och på TV
  • Förbud mot sponsring och produktplacering, motsvarande reglerna för tobaksprodukter och e-cigaretter

I syfte att skydda barn och unga från att börja ville regeringen även förbjuda smaksättningar i vätskor som används i e-cigaretter. Trots att smakerna riskerar att framställa produkterna som mindre skadliga, och kan bli en inkörsport till nikotinberoende, röstade en majoritet i riksdagen nej till detta förslag, med hänvisning till behov av ett bättre kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet.

A Non Smoking Generation är besvikna över beslutet att fortsatt tillåta smaker i både e-cigaretter och vitt snus, som i nuläget lockar allt fler unga in i nikotinberoende. Särskilt då forskningsläget tydligt visar att produkterna medför flertalet allvarliga hälsorisker, och att smaktillsatserna är en bidragande orsak till att ungdomar testar. Vi anser också att lagen borde innehålla ett totalförbud mot alla former av reklam, inklusive i sociala medier.

Vill du stödja vårt arbete för ännu hårdare reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter? Se hur du kan bidra här.