Nu krävs tillstånd för tobaksförsäljning

4 november 2019
 / 
Nu krävs tillstånd för tobaksförsäljning

Nu gäller tillståndsplikt för tobaksförsäljning, vilket innebär att handlare måste ha tillstånd för att få sälja tobak. De försäljningsställen som inte skickade in en ansökan till kommunen innan 1 november kommer inte få fortsätta sälja tobaksprodukter.

Tidigare krävdes endast en anmälan till kommunen för att få sälja tobak. I och med den nya tobakslagen ställs högre krav likt de som gäller för alkohol. Innan 1 november behövde tobakshandlare ansöka om tillstånd hos kommunen. Kommunerna genomför sedan en ordentlig granskning som blir underlag för godkännande alternativt avslag för tobaksförsäljning.

I Skåne och Göteborg har en stor andel av alla försäljningsställen inte ansökt om tillstånd i tid, till skillnad från i Stockholm där nästan alla har ansökt.

Kommunernas tillståndshandläggare runtom i landet har nu fullt upp med att hantera och bedöma alla ärenden. Handlare med anmärkningar i brottsregister eller ekonomiska problem får avslag.

Läs mer här.