Ny CAN-rapport: e-cigarettanvändningen bland unga vuxna ökar

31 maj 2023
 / 
Ny CAN-rapport: e-cigarettanvändningen bland unga vuxna ökar

Svenska befolkningens användning av e-cigaretter har ökat. Ökningen är särskilt stor bland unga vuxna i åldern 17-29 år, där andelen som har använt e-cigaretter under den senaste månaden har ökat från fyra procent år 2021 till 14 procent år 2022. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) nya rapport ”Självrapporterade rök- och snusvanor 2003-2022”.

CAN genomför årligen en undersökning av självrapporterade rök- och snusvanor bland den svenska befolkningen. Den nya rapporten beskriver utvecklingen mellan åren 2003 till 2022 och är baserad på svar från cirka 18 000 personer i åldrarna 17-84 år.

Rapporten visar att andelen svenskar som använder e-cigaretter har ökat, framför allt bland unga vuxna i åldersgruppen 17-29 år. 2022 svarade 14 procent av unga vuxna att de har använt e-cigaretter den senaste månaden, jämfört med fyra procent 2021. Även användningen av vitt snus har ökat något, vilket också är vanligast i åldern 17-29 år. 22 procent av unga vuxna rapporterade att de hade använt vitt snus någon gång under den senaste månaden, jämfört med åtta procent i hela befolkningen.

Likt flertalet tidigare rapporter visar denna rapport att användningen av snus (antingen traditionellt brunt snus eller vitt snus) har ökat bland kvinnor. Från 2007 till 2022 har andelen ökat från fyra procent till elva procent. Snusandet bland män har varit relativt konstant de senaste åren och ligger nu på 28 procent år 2022.

2022 rapporterade 12 procent av den svenska befolkningen att de hade rökt cigaretter under den senaste månaden. Sju procent uppgav att de rökte dagligen. Sammantaget hade 30 procent av svenskarna rökt, snusat, eller använt e-cigaretter under den senaste månaden.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.