Ny CAN-rapport om ungas droganvändning

Ungdomar som testar alkohol, tobak eller cannabis före 14 års ålder löper större risk att använda droger och hamna i problem i årskurs 9. Det visar den nya rapporten Ungas frågor och svar som beskriver drogsituationen i Sverige och är baserad på CAN:s ungdomsverksamhet samt webbplatsen drugsmart.com.

CAN:s nya rapport visar att tidig debut av alkohol, tobak eller cannabis samvarierar med att senare i årskurs 9 börja använda droger i större omfattning. Ungdomar som har testat någon av dessa substanser före 14 års ålder uppger också i högre utsträckning att de upplever problem gällande familj, kompisar och skola.

– Detta stödjer oss på Drugsmart i våra återkommande uppmaningar om att föräldrar och andra viktiga vuxna måste fundera bredare än enbart kring eventuell droganvändning. Det kan finnas fler viktiga saker runt ungdomen att uppmärksamma, ge stöd och söka hjälp kring, vid oro för ungdomars droganvändning, säger Kristofer Odö, som arbetar med webbplatsen Drugsmart.com hos CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på statistik från CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor och arbetet med webbplatsen drugsmart.com, CAN:s webbplats riktad till ungdomar och vuxna i ungas närhet. Rapporten innehåller information samt frågor och svar kring drogsituationen i Sverige.

Ta del av rapporten hos CAN.