Ny CAN-rapport: Tobakskonsumtionen i Sverige 2003-2021

20 december 2022
 / 
Ny CAN-rapport: Tobakskonsumtionen i Sverige 2003-2021

En ny rapport av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att cigarettkonsumtionen i Sverige har minskat med 14 procent under pandemin (mellan 2019 och 2021). Under samma period har konsumtionen av traditionellt snus varit oförändrad, men CAN lyfter att den totala snuskonsumtionen har ökat som ett resultat av det vita snuset.

CAN har publicerat en ny rapport om den totala tobakskonsumtionens utveckling i Sverige från 2003 till 2021. Rapporten är baserad på försäljningsstatistik och skattningar av tobaksköp i samband med utlandsresor samt köp av smugglad tobak.

Rapporten visar att den totala cigarettkonsumtionen i Sverige under 2021 skattades till 582 cigaretter per invånare som är 15 år och äldre. Detta är en minskning med sju procent sedan 2020 och med 14 procent sedan 2019. Sedan 2003 har cigarettkonsumtionen minskat med 47 procent.

Snuskonsumtionen i Sverige under 2021 skattades till 0,88 kilo snus per invånare som är minst 15 år. Detta är en liten ökning på omkring två procent jämfört med 2020 och på samma nivå som före pandemin år 2019. Sedan 2003 har snuskonsumtionen i termer av kilo per invånare minskat med sex procent.

Rapporten inkluderar inte försäljningsstatistik för det vita snuset och CAN uppmärksammar att ökningen i den totala snuskonsumtionen hade varit större om det vita snuset hade varit inkluderat.

Tyvärr visar CAN:s senaste nationella skolundersökning att utvecklingen i tobaksbruket bland svenska ungdomar går åt fel håll. 

Vill du hjälpa oss att minska tobaksbruket bland unga? Stöd vårt arbete här.