Ny film: Den Sista Striden för En Tobaksfri Generation

3 december 2019
 / 
Ny film: Den Sista Striden för En Tobaksfri Generation

I 40 år har A Non Smoking Generation kämpat för alla barns rätt att förbli tobaksfria. I en ny animerad film uppmärksammas organisationens framgångar sedan starten 1979, men även de utmaningar som kvarstår på grund av tobaksindustrins nya produkter och strategier. Filmen är ett ”Call to Action” i hopp om att inleda den sista striden för att nå en helt tobaksfri generation.

 

När A Non Smoking Generation startade var rökning en naturlig del av samhället och cigaretter var en statussymbol. 1979 antog organisationens grundare den stora utmaningen att förändra attityder och normer kring tobak, och inledde kampen för alla barns rätt att förbli tobaksfria. Sedan dess har vi utbildat, inspirerat och engagerat över två miljoner barn, och genom opinionsbildning påverkat politiker att stifta lagar som minskar tillgång och efterfråga på tobak.

Idag är hälsoriskerna med cigaretter väl kända. Att göra reklam för tobak är förbjudet och andelen rökare har successivt minskat. Sedan rökfria serveringar infördes 2005 har rökningen bland vuxna nästintill halverats. I takt med den sjunkande cigarettförsäljningen arbetar tobaksindustrin intensivt med produktutveckling och dold reklam för att säkerställa att de har kunder även i framtiden. Nya nikotinprodukter marknadsförs som tobaksfria för att kringgå tobakslagen och godisliknande smaker och design lockar barn att testa. Resultatet av dessa strategier är att fler än var tredje ungdom använder tobak under sin skoltid.

– Explosionen av nya tobaksprodukter är ett kvitto på att det tobaksförebyggande arbetet har fungerat. Tyvärr är vi nu i viss mån tillbaka på ruta ett med bristande kunskap och liten eller obefintlig reglering av e-cigaretter och vitt snus. Industrin tillåts återigen rikta sin reklam direkt till barn och unga i sociala medier och dela ut gratis smakprover på festivaler och events. Förbudet mot tobaksreklam måste omfatta alla nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel. Nikotin framställs av tobak, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Under 2000-talet har A Non Smoking Generation skiftat fokus från att enbart informera om tobakens hälsorisker, till att även belysa dess konsekvenser för en global hållbar utveckling. Rapporten Det är bara barn som börjar använda tobak, baserad på en Novusundersökning om ungas attityder till tobak, visar att 19 procent av allmänheten känner till barnarbetet inom tobaksindustrin och endast sex procent är medvetna om industrins massiva skogsavverkning.

– Vi vet att kunskapen om att tobak produceras med fattigdom, barnarbete och miljöförstöring som följd motiverar barn till att förbli tobaksfria. Förra året svarade 92 procent av tillfrågade elever som såg vår föreläsning ”50 kr och barnarbete på köpet” att den innehöll argument för att avstå tobak. Det krävs större investeringar i kunskapshöjande aktiviteter på tobaksområdet från både offentlig, privat och ideell sektor, säger Helen Stjerna.

Rapporten avslöjar även att bara fyra av tio ungdomar får ingående information om tobak i skolan, och att kunskapen om nikotinets hälsorisker är låg än idag. 11 procent av allmänheten vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och fem procent känner till att det kan ge inlärningssvårigheter. Organisationen efterlyser en lag om tobaksfri skoltid, och krav på att information om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv inkluderas i läroplanen.

– Ambitionen med den nya filmen är att visa hur långt vi har kommit på 40 år, men också att vi inte är i mål ännu. Nu är det dags att vuxna tar sitt ansvar för barns rättigheter på allvar. Tillsammans kan vi nå målet om ett tobaksfritt Sverige 2025 och säkerställa en global hållbar utveckling och varje insats som förebygger barns tobaksbruk är ett viktigt steg på vägen. För bara 40 kronor kan vi ge ett barn den kunskap som motiverar till ett förbli tobaksfri, säger Helen Stjerna.