Ny FN-rapport om barns hälsa och framtid: samtliga länder får underkänt

Inget land i världen gör tillräckligt för att skydda barns hälsa och miljö. Barnens framtid är hotad av miljöförstöring, klimatförändringar och skadlig marknadsföring av näringsfattig mat, alkohol och tobak. Det visar en ny rapport av en kommission som sammankallats av Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s barnfond Unicef och tidskriften The Lancet.

WHO, Unicef och The Lancet har sammankallat en kommission bestående av över 40 barn- och ungdomsexperter från olika delar av världen för att ta fram en rapport om barns framtid. Rapporten, A Future for the World’s Children?, avslöjar att samtliga av världens länder misslyckas med garantera barn och ungdomar deras rätt till god hälsa och en hållbar framtid.

Barn och ungas hälsa har förbättrats under de senaste 20 åren men nu har utvecklingen stannat av och riskerar att vända. Det uppskattas att cirka 250 miljoner barn riskerar att gå miste om sin utvecklingspotential på grund av fattigdom och näringsbrist. Samtidigt riskerar alla världens barn nu att utsättas för hot från klimatförändringar och kommersiella påtryckningar, exempelvis i form av reklam för näringsfattiga livsmedel, alkohol och tobaksprodukter.

Rapporten baseras på en analys av 180 länder och deras prestation vad gäller barns utveckling, såsom mått kring överlevnad, välmående, utbildning och näring, och vad gäller hållbarhet, såsom mått på koldioxidutsläpp, jämlikhet och inkomstskillnader.

Enligt rapporten måste de fattigaste länderna göra mer för barns hälsa, men samtidigt utgör klimatförändringarna – som i stor utsträckning orsakas av rikare länder – ett hot mot alla barns framtid. Några av de länder som är på god väg att nå målet gällande minskade koldioxidutsläpp till år 2030 och som samtidigt presterar relativt bra gällande barns utveckling (topp 70) är Albanien, Jordanien, Sri Lanka och Uruguay.

Rapporten uppmärksammar även hur skadlig marknadsföring utgör ett hot mot barns hälsa. Studier pekar på att barn i vissa länder kan utsättas för 30 000 reklaminslag under ett år endast på TV. I USA har ungas exponering för marknadsföring av e-cigaretter ökat med mer än 250 procent på två år, och reklamen når mer än 24 miljoner ungdomar. Till stor del orsakat av reklam för snabbmat och sockerrika drycker har antalet överviktiga barn och ungdomar i världen ökat från 11 miljoner år 1975 till 124 miljoner år 2016.

Kommissionen som har författat rapporten efterlyser en ny global rörelse som drivs av och för barn. De rekommenderar att världens länder vidtar vissa specifika åtgärder:

  • Stoppa koldioxidutsläppen för att säkra barns framtid på denna planet;
  • Sätt barn och ungdomar i centrum för insatser som syftar till att skapa hållbar utveckling;
  • Nya policyer och investeringar i alla sektorer för att arbeta för barns hälsa och rättigheter;
  • Inkludera barns röster i policybeslut;
  • Stärk nationella regleringar av skadlig marknadsföring.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, menar att ”rapporten visar att världens beslutsfattare alltför ofta sviker dagens barn och ungdomar: de misslyckas med att skydda deras hälsa, rättigheter och planet. Detta måste bli ett uppvaknande för länderna att investera i barns hälsa och utveckling, säkerställa att deras röster blir hörda, skydda deras rättigheter, och bygga en framtid som är anpassad för barn.”

Läs mer i ett pressmeddelande hos WHO.