Ny forskning: e-cigaretter skadar stamceller

4 juli 2019
 / 
Ny forskning: e-cigaretter skadar stamceller

Ny forskning visar att e-cigaretter skadar kroppens stamceller, vilket i sin tur kan orsaka hjärnskador. E-cigaretter marknadsförs ofta som ett mindre skadligt alternativ till vanliga cigaretter, men forskare hoppas nu att deras studie belyser att så inte är fallet.

Amerikanska forskare, från University of California, har upptäckt att e-cigaretter skapar en stressrespons i kroppens stamceller. Den nya studien visar att e-vätskor och nikotin påverkar stamcellerna negativt genom att de får ett överskott av kalcium, vilket leder till att cellerna sväller och sedan dör. Då stamceller är viktiga för hjärnans funktion kan detta orsaka skador på hjärnan.

Stamceller är celler som utifrån behov kan utvecklas till någon av kroppens 200 specialiserade celler för att reparera eller underhålla vävnader i olika delar av kroppen. Forskningen visar att e-cigaretter hindrar denna process och är alltså inte ett ofarligt alternativ.

Både lång- och kortsiktig exponering för nikotin verkar skapa en stressrespons som kan leda till celldöd, vilket ökar risken för sjukdom. Forskarna drar slutsatsen att dessa risker med stor sannolikhet gäller för samtliga produkter som innehåller nikotin.

Läs mer i den brittiska tidskriften Mirror.