Ny forskning: Fimpas röken spolas kröken

SVT:

Det är känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan alkohol och nikotin. Personer som röker mycket brukar också dricka mer alkohol än andra.

Nu har forskare vid Washington University School of Medicine kommit fram till att insatser mot rökning faktiskt också gör att befolkningen som helhet dricker mindre öl och sprit.

Det var främst drickandet av öl och sprit som minskade när insatser mot rökning infördes. Vindrickandet påverkades knappt alls, och forskarna spekulerar i sin rapport att det beror på att vindrickare är mer hälsomedvetna och röker mindre redan från början, jämfört med de som dricker öl och sprit.

Mats Ramstedt, docent och forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, anser att resultaten kan ha betydelse även för Sverige.

– Det man spontant kommer att tänka på är att det var en nedgång i drickandet i Sverige mellan 2004 och 2012, som man inte vet vad det beror på. Under denna tid ökade man restriktionerna på rökning, som rökstoppet på krogarna år 2005. Dessutom höjdes tobaksskatten ett par gånger, säger Mats Ramstedt.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-forskning-fimpas-roken-spolas-kroken