Ny forskning: Nikotin påverkar östrogenproduktionen

28 juni 2023
 / 
Ny forskning: Nikotin påverkar östrogenproduktionen

Tidigare forskning visar att män och kvinnor reagerar olika på nikotin, men orsaken till skillnaden har inte kunnat färdigställas. Ny forskning vid Uppsala universitet visar att en kommersiell dos av nikotin påverkar östrogenproduktionen, vilket kan ha en inverkan på hjärnan och reproduktionssystemet. 

Hälsorisker kopplat till rökning är något som många känner till. Utmärkande är könsspecifik hälsoforskning som visar att kvinnor har större sårbarhet för rökningens arvbarhet, upplever fler återfall, verkar vara mer motståndskraftiga mot nikotinersättnings behandling och löper större risk att utveckla primära rökrelaterade sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och lungcancer.

Hur kvinnor och män påverkas av nikotin skiljer sig åt och orsaken har tidigare inte kunnat färdigställas. Ny forskning vid Uppsala universitet visar att en dos nikotin, motsvarande en cigarett, påverkar östrogenet. Forskningen genomfördes på 10 friska kvinnor genom hjärnscanning. Scanningen visade att tillgången till enzymet Aromatas, minskade måttligt vid nikotinintaget, vilket påverkar östrogenproduktionen.

Erika Comasco, forskare vid Uppsala universitet, förklarar att detta är första gången man kan se denna effekt hos människor. Forskningens resultat indikerar att nikotinets effekt på östrogenproduktionen kan ha en inverkan på hjärnan och eventuellt reproduktionssystemet, menar Erika Comasco. Liknande forskning med fler kvinnor som deltagare och en utbredning av forskningsområdet skulle behövas för att ytterligare kunna förstå hur nikotin påverkar kvinnor och mäns hälsa olika.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om tobaksindustrins alla skadliga produkter? Stöd vårt arbete här.