Ny forskning: Rökning kan försämra synen

28 februari 2019
 / 
Ny forskning: Rökning kan försämra synen

En ny studie visar att rökning kan skada synen. Personer som dagligen rökte fler än 20 cigaretter hade svårare att se kontraster och skilja mellan färger jämfört med icke-rökare.

Nya forskningsresultat tyder på att rökning kan försämra rökares syn. Personer som rökte mycket och dagligen hade en försämrad röd-grön och blå-gul färgsyn samt svårare att se kontraster och färgskillnader. Forskarna jämförde personer som rökte fler än 20 cigaretter om dagen och personer som hade rökt färre än 15 cigaretter i deras liv.

Orsaken verkar vara att de föreningar som cigarettröken består av förminskar och skadar områden i hjärnan som påverkar synen. Studien visar också att blodkärl och neuroner i näthinnan skadas av rökning och nikotin.

Läs mer i Expressens Hälsoliv.