Ny forskning: rökning ökar risken för schizofreni och depression

11 november 2019
 / 
Ny forskning: rökning ökar risken för schizofreni och depression

Forskare i Storbritannien har upptäckt samband mellan rökning och flera olika psykiska sjukdomar. En ny studie visar att rökare löper ökad risk att drabbas av schizofreni, bipolär sjukdom och depression.

Att rökning leder till cancer, lungsjukdom och hjärtproblem är välkänt, och nu varnar forskare att rökning även ökar risken för psykisk ohälsa. Studien, som genomfördes vid Bristol University i Storbritannien, baserades på en jämförelse av rökare och icke-rökare bland över 500 000 personer. Resultatet visade att rökarna löpte 50 procent större risk att drabbas av psykiska sjukdomar såsom schizofreni, bipolär sjukdom och depression.

En av forskarna förklarade att resultaten delvis beror på att nikotinet blockerar hjärnans dopamin- och serotoninreceptorer, som reglerar människans belöningssystem och lyckokänslor. Forskarna lyfter fram betydelsen av rökavvänjningsstöd och förebyggande åtgärder, och att dessa måste utformas med särskild hänsyn till personer som lider av psykisk ohälsa eftersom de i högre utsträckning riskerar att börja röka.

Studien publicerades i tidningen Psychological Medicine. Läs mer här.