Ny forskning: Unga som snusar har ökad risk för psykisk ohälsa

17 augusti 2023
 / 
Ny forskning: Unga som snusar har ökad risk för psykisk ohälsa

Allt fler studier visar på att alla former av snus är farligt och skadar både den psykiska och fysiska hälsan. I ett inslag av SVT intervjuas tobaksexperten Linnea Hedman, som förklarar på vilket sätt nikotinet påverkar brukarens hälsa, och att unga som brukar tobaksprodukterna är mer utsatta än vuxna. Dessutom riskerar de som redan drabbas av psykiska besvär att förvärra dem genom snusbruket.

Tidigare forskning har fastslagit att nikotin påverkar hjärta och kärl negativt, och mängden forskning som visar på hur nikotinet även påverkar den psykiska hälsan negativt ökar för varje år.

– Oavsett om det är det bruna eller vita snuset reagerar kroppen omedelbart på nikotinet. Belöningssystemet aktiveras och du får en må bra-känsla, men på sikt bryter det ned, säger Linnea Hedman, tobaksexpert vid Region Norrbotten.

I ett relaterat SVT-inslag hör man nikotinberoende Amanda, 19 år, berätta: ”Jag får feber och panik om jag inte har nikotin.”

Forskningen visar att psykiska besvär som exempelvis ångest och depression förstärks, och att unga påverkas mest. Unga är dessutom mer mottagliga för det extremt beroendeframkallande ämnet nikotin, enligt Linnea.

Siffrorna är baserade på en dansk rapport som Linnea faktagranskat, där en kunskapsöversikt har gjorts på den senaste forskningen om nikotinanvändning bland barn och unga. Kunskapsöversikten tydliggör bland annat att snusare dör i förtid jämfört med personer som inte snusar.

Vill du skydda barn och unga från att värvas in i tobaks/nikotinbruk? Stöd vårt arbete här!