Ny global investeringsfond för implementering av Tobakskonventionen

En viktig milstolpe från Världshälsoorganisationens (WHO) nionde internationella tobakskonferens (COP9) är beslutet att utveckla och lansera en ny investeringsfond. Fonden är del av en mångmiljonplan för att skapa ekonomisk stabilitet för framtida implementering av Tobakskonventionen, och således öka resurserna till det globala tobaksförebyggande arbetet.

8-13 november 2021 genomfördes COP9 med rekordhögt deltagande från 161 av Tobakskonventionens 182 medlemsländer, vilket ger positiva indikationer om att det finns ett starkt engagemang i arbetet för att minska tobaksbrukets omfattande skadeverkningar.

Konferensen blev startskottet för en ny investeringsfond som ska erbjuda ytterligare stöd till åtgärder för tobakskontroll, och komplettera befintliga intäkter från medlemsländerna. Det nya initiativet kommer söka ekonomiska bidrag utanför den traditionella hälsosektorn och etablera en kapitalplaceringsfond, vars avkastning ska användas för att stödja implementering av konventionen.

För att säkra den kompetens som krävs för att förvalta fonden kommer konventionens styrande organ att söka vägledning hos Världsbanken, och även skapa en kommitté för översyn. Kommittén ska bestå av experter inom finans- och investeringsförvaltning från alla sex WHO-regioner och inkludera observatörer från civilsamhället.

Utöver den nya fonden resulterade COP9 i antagandet av en deklaration med fokus på samband mellan åtgärder för ökad tobakskontroll och återhämtning från Covid-19-pandemin. Denna deklaration betonar behovet av att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins kommersiella intressen, och att tobakskontrollåtgärder – framför allt höjda tobaksskatter – borde vara en integrerad del av insatser för återhämtning från pandemin.

Vill du se höjda tobaksskatter och mer resurser till det tobaksförebyggande arbetet i Sverige? Stöd vårt arbete för ökad tobakskontroll här.