Ny granskning: reklam för vitt snus strider mot lagen

Tobaksindustrins marknadsföring för ”tobaksfria” nikotinprodukter, såsom det vita snuset, strider mot lagen på flera punkter. Det visar en ny granskning av Konsumentverket. Om bolagen inte rättar sin marknadsföring efter gällande lagkrav kan det leda till enskilda tillsynsärenden. Det rapporterar Dagens Juridik.

Den 1 augusti 2022 infördes en lag som reglerar tobaksfria nikotinprodukter, som bland annat innebär att marknadsföringen ska vara måttfull (inte påträngande eller uppmana till användning) och får inte riktas till barn och ungdomar under 25 år. I en granskning som Konsumentverket genomförde under hösten 2022 framkom flera exempel på reklam som tydligt strider mot lagen.

Granskningen avslöjar exempelvis att bilder, filmer, ljud, ljus och text i marknadsföringen inte följer kravet på måttfullhet, samt att bolag erbjuder gratisprover som uppmanar till bruk av produkterna. En stor del av bolagens reklam förekommer dessutom på sociala medier och har en utformning som riskerar att locka barn och unga.

Om bolagen inte ändrar sin marknadsföring enligt gällande lag kan Konsumentverket komma att inleda enskilda tillsynsärenden.

Vill du hjälpa oss att bekämpa tobaksindustrins oetiska metoder? Stöd vårt arbete här.