Ny kunskapssammanställning om vitt snus

13 januari 2023
 / 
Ny kunskapssammanställning om vitt snus

Sedan det vita så kallat ”tobaksfria” snuset lanserades på den svenska marknaden 2016 har produkten snabbt ökat i popularitet, framför allt bland ungdomar. Men vad innehåller vitt snus, hur regleras det, och hur påverkar det användarens hälsa? Vetenskapsjournalisten Niclas Malmberg besvarar dessa frågor och ännu fler i en ny kunskapssammanställning.

I den nya kunskapssammanställningen Vad är vitt snus och varför är det farligt? redogör Niclas Malmberg för produktens innehåll och hälsorisker, bruket bland unga och varför unga lockas av produkten, tobaksindustrins marknadsföringsstrategier samt hur produkten regleras i en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Med anledning av att det vita snuset ofta innehåller höga doser hälsoskadligt nikotin, och används av allt fler barn och ungdomar, efterlyser Niclas Malmberg hårdare reglering av produkten i form av:

  • ett totalförbud mot all reklam för tobaks- och nikotinprodukter
  • ett förbud mot smaktillsatser
  • ett förbud mot att använda tobaks- och nikotinprodukter i skolan
  • höjd punktskatt som höjer priset

A Non Smoking Generation instämmer i förslagen ovan och arbetar hårt för att påverka våra politiker att stärka regleringen av samtliga tobaks- och nikotinprodukter – i syfte att skydda unga. Stöd vårt arbete här.

Läs hela kunskapssammanställningen hos VISIR.