Ny Novusrapport: När ska barns hälsa prioriteras?

5 oktober 2023
 / 
Ny Novusrapport: När ska barns hälsa prioriteras?

Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation.

Rapporten som i år heter ”När ska barns hälsa prioriteras?” baseras på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till tobak, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation. Nytt i årets undersökning är bland annat debutålder för vitt snus. Tidigare undersökningar har visat på debutålder för vanligt snus, cigaretter och e-cigaretter. Resultaten i årets undersökning visar tydligt att majoriteten av samtliga tobaksdebuter sker mellan 14-16 år – även för vitt snus och e-cigaretter. Undersökningen visar också att 96 procent av de vuxna rökarna och snusarna hade börjat i tonåren eller ännu tidigare.

– Det är bara barn som börjar röka eller snusa och sedan tobaksindustrin lanserade det vita snuset 2016 har det totala tobaksbruket bland våra gymnasieelever mer än fördubblats. Nu krävs krafttag från både politiker, skola och föräldrar, för att vända den här utvecklingen, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Fler än sex av tio unga anser att en anledning till att prova nya nikotinprodukter är att de framstår som mindre farliga och varannan uppger att man testar på grund av tilltalande smaker. Varannan ungdom uppger även att psykisk ohälsa är en anledning att börja röka. Samtidigt är det bara 19 procent av de unga och 11 procent av de vuxna som svarar att de vet att nikotin tvärtom ökar risken för psykisk ohälsa. Något som är oroväckande, inte minst med hänsyn till Folkhälsomyndighetens senaste skolundersökning som visar att ungas psykiska hälsa blir allt sämre.

– Det är tydligt att barn och unga påverkas av tobaksindustrins marknadsföring och luras in i ett nikotinberoende som är betydligt farligare än vad tobaksindustrin vill ge sken av. Alla former av nikotin är skadligt och det är vår skyldighet att skydda barn och unga, säger Helen Stjerna.

Undersökningen tydliggör att lagen för nya nikotinprodukter inte håller. Var fjärde ungdom ser fortfarande ofta reklam för nya nikotinprodukter, och inte sällan på videoplattformar eller i samband med beskrivningar av lockande smaker- något som är förbjudet enligt den nya lagen.

En annan viktig nyhet är att årets undersökning visar på ett starkt stöd för en hållbarhetsskatt på alla former av tobak. Tvärtemot vad regeringen verkar tro efterlyser en majoritet av svenskarna en utökad beskattning av tobak.

Årets rapport visar hur samhället, på punkt efter punkt sviker ungas rätt till hälsa enligt både barnkonventionen och tobakskonventionen, men även hur vi med relativt sett små medel kan vända utvecklingen. Rapporten avslutas med en sexpunktslista över de insatser som krävs för att skydda alla minderåriga från ett skadligt nikotinberoende.

För mer information om rapporten eller för att ta del av undersökningen, kontakta:
Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 0733-393 644

Om undersökningen
Undersökningen som ligger till grund för rapporten har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 383 webbintervjuer som Novus slumpmässigt rekryterade genom en Sverigepanel under perioden 14-23 april 2023, varav 1039 gjordes i målgruppen 18-79 år och 344 gjordes i målgruppen 14–18 år.