Ny Novusrapport: Tobak i ny förpackning

27 september 2020
 / 
Ny Novusrapport: Tobak i ny förpackning

A Non Smoking Generation släpper ny rapport om ungas attityder till tobak. Rapporten baseras på en ny Novusundersökning och visar att ungdomar i hög grad påverkas av tobaksindustrins reklam. Var femte ungdom uppgav att de har testat det nya vita snuset och lika många svarade att de ofta ser tobaksreklam. Fler än 6 av 10 tror att unga testar nya produkter för att de ”verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter” och 4 av 10 anger ”tilltalande smaksättningar” som en anledning.

För femte året i rad har A Non Smoking Generation låtit Novus undersöka ungas och allmänhetens attityder till tobak. Resultaten har sammanställts i rapporten Tobak i ny förpackning, som avslöjar att tobakslagstiftningen misslyckas med att skydda minderåriga från tobak. Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men trots det uppger 21 procent av ungdomarna att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter och andelen som uppger att de testat vitt snus ökade från sju till 19 procent i årets mätning. Genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” har tobaksindustrin kunnat kringgå svensk lagstiftning och marknadsför fritt sina produkter direkt till barn och unga.

– Nikotin framställs av tobak och kan därmed inte vara tobaksfritt. Samtliga nikotinprodukter som inte klassas som läkemedel bör regleras som tobak. Först när tobakslagen omfattar alla befintliga och framtida tobaksprodukter kan ungdomar skyddas från ett skadligt nikotinberoende, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

65 procent av ungdomarna anser att unga testar nya nikotinprodukter för att man tror att de är mindre farliga. 37 procent tror också att smaktillsatser lockar unga att vilja testa. Utbudet av det vita snuset har på kort tid exploderat och finns i mängder av tilltalande smaker och designade förpackningar, lättillgängligt i närmaste kiosk, i sociala medier och olika nätbutiker.

– Förutom att reklam och tilltalande smaker får ungdomar att testa, så är priset och tillgången direkt avgörande. Genom att kalla produkterna ”tobaksfria” rundar man även tobaksskatten och effekten av det är att dessa produkter kan köpas till samma pris som en glass, säger Helen Stjerna.

Samtidigt finns en stark opinion bland både unga och vuxna som vill begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra deras produkter. Bara 11 procent tycker att det är okej, för exempelvis influencers och PR-byråer, att samarbeta med tobaksföretag. 80 procent är positiva till att införa ett exponeringsförbud mot tobak i butik. I exempelvis Norge har åtgärden bidragit till att minska tobaksdebuterna.

– Det är dags att politikerna lyssnar på opinionen och skyddar barn och unga från alla former av tobak. Det innebär nolltolerans mot tobaksreklam och lockande smaktillsatser samt att alla nikotinprodukter som inte är läkemedel beskattas som tobak, säger Helen Stjerna.

Ta del av hela rapporten här.