Ny Novusrapport: Unga behöver en tobaksfri skoltid

Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare. Den vanligaste orsaken till att unga börjar röka eller testar nya nikotinprodukter är påverkan från kompisar. A Non Smoking Generations nya Novusrapport visar att de flesta som börjar använda tobak är minderåriga och gör det på grund av grupptryck. Samtidigt visar rapporten att unga vill slippa den pressen i skolan – åtta av tio är positiva till att förbjuda både cigaretter och snus under skoltiden.

92 procent av alla vuxna tobaksbrukare har börjat i tonåren eller tidigare. Det visar A Non Smoking Generations nya rapport Unga behöver en tobaksfri skoltid baserad på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till tobak. Rapporten visar att den vanligaste debutåldern för samtliga tobaksprodukter är mellan 13-16 år, och att den främsta orsaken till att börja är kompisars påverkan. 89 procent av unga i 14-18 års ålder uppger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka, och 75 procent uppger att det är en orsak till att testa nya nikotinprodukter såsom vitt snus och e-cigaretter.

Den nya rapporten visar också att närmare åtta av tio unga är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden. Sedan 2017 när frågan undersöktes första gången har stödet för en tobaksfri skoltid varit starkt och växande.

– Allt tobaksbruk smittar och smittan sprids i våra skolor. Befintlig lag om rökfria skolgårdar omfattar bara cigaretter och leder till en omöjlig gränsproblematik. För att skydda unga från grupptryck och exponering av tobak krävs ett förbud mot samtliga tobaksprodukter under hela skoltiden, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation i ett pressmeddelande.

Utöver grupptryck uppger närmare varannan ungdom att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja röka, och närmare var tredje ungdom uppger att det kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter. Samtidigt visar rapporten att både unga och vuxna saknar kunskap om nikotinets effekter på hjärnan. 21 procent av unga vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, och 13 procent vet att det kan ge inlärningssvårigheter. Motsvarande siffror för vuxna är endast åtta procent respektive sex procent.

– Det är alarmerande att unga börjar med tobak för att hantera psykisk ohälsa när det i själv verket ökar risken för psykisk sjukdom. För att skolor ska ta tobaksfrågan på allvar krävs politiska beslut och ökad kunskap om hur nikotin skadar ungas hälsa, studieresultat och framtid, säger Helen Stjerna.

Rapporten visar dessutom att bara 57 procent av unga får ingående information om tobak i skolan, samt att det finns stora kunskapsluckor kring tobaksproduktion och dess hållbarhetseffekter. Endast fyra procent av vuxna och sex procent av unga vet att allt nikotin framställs av tobak, och få känner till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning samt utnyttjar barnarbete. När A Non Smoking Generation förmedlade denna kunskap i en föreläsningsturné 2020 uppgav 97 procent av tillfrågade elever att de hade fått argument för att avstå från tobak.

– Sverige är numera enda land i Norden som tillåter tobak under skoltiden. Vi vädjar till våra politiker att ta ansvar för alla barns rätt till en tobaksfri skoltid och den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv. Lagstifta om en tobaksfri skoltid och inför krav på skolor att informera ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv, säger Helen Stjerna.

Rapporten Unga behöver en tobaksfri skoltid finns tillgänglig här. För mer information eller för att ta del av hela Novusundersökningen, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

Om undersökningen

Denna undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 402 webbintervjuer under perioden 16-28 april 2021, varav 1071 gjordes med målgruppen 18-79 år och 331 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 63 procent.