Human Rights Watch: Tobaksodling skadar barn i Zimbabwe

2000px-Flag_of_Zimbabwe.svg

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har publicerat en ny rapport som handlar om tobaksodlingen i Zimbabwe. Undersökningen visar att vuxna och barn utsätts för stora hälsorisker och arbetar under dåliga villkor på tobaksplantage.

Den 5 april publicerades rapporten “A Bitter Harvest: Child Labour and Human Rights Abuses on Tobacco Farms in Zimbabwe”. Human Rights Watch har undersökt situationen för tobaksodlare i Zimbabwe och upptäckt flertalet kränkningar av barns och vuxna arbetares rättigheter. På grund av svåra ekonomiska förhållanden tvingas barn arbeta med tobak, vilket hotar deras hälsa och kan hindra deras skolgång. Tobaksarbetare som hanterar tobaksbladen drabbas av nikotinförgiftning och utsätts för giftiga bekämpningsmedel. Det är heller inte ovanligt att odlare tvingas arbeta orimligt mycket utan motsvarande ersättning.

Rapporten avslöjar att regeringen och tobaksföretagen i Zimbabwe inte har försett tobaksodlarna med nödvändig information för att skydda sig från de risker som arbete med tobak innebär. De har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder i form av lagstiftning och implementering av policyer mot barnarbete, samt skydd för arbetares rättigheter.

En sammanfattande artikel om rapportens innehåll finns att läsa på hrw.org.