Ny rapport: Nästan hälften av tobaksreklamen på sociala medier når unga under 25 år

18 april 2024
 / 
Ny rapport: Nästan hälften av tobaksreklamen på sociala medier når unga under 25 år

En ny rapport från Campaign for Tobacco-Free Kids granskar hur tobaksföretag har marknadsfört tre olika tobaks-/nikotinprodukter på sociala medier över en fyraårsperiod i 60 länder. Resultatet visar att företagens reklaminsatser når 150 miljoner unga under 25 år, vilket motsvarar 40% av den totala räckvidden för dessa produkter. Av dessa 150 miljoner är 16 miljoner minderåriga. Rapporten redogör för sju specifika strategier som tobaksföretagen använder på sociala medier för att nå en bred grupp unga.

I mer än 75 år har tobaksindustrin tillämpat influencer-marketing för att locka unga till att använda sina produkter. Redan 1949 avslöjade Philip Morris International (PMI) deras taktiker för att lura in unga i ett livslångt nikotinberoende:

Get ‘em’ young, train ‘em right’ ” recognizing that college students “are widely copied by others. They set styles…[and] because they’re young and if we sell them, we have customers for a long time. 

Campaign for Tobacco-Free Kids rapport #SponsoredByBigTobacco ger en ingående inblick i de marknadsföringsstrategier som tobaksindustrin tillämpar på sociala medier. Rapporten visar att tobaksjättarna PMI och British American Tobacco (BAT) har implementerat ett flertal strategier på olika sociala medieplattformar för att maximera sin räckvidd inom den unga målgruppen. Med endast tre produkter har dessa företag nått ut till 150 miljoner unga under 25 år, varav 16 miljoner är minderåriga. Rapporten belyser sju centrala strategier som dessa företag tillämpar för att nå ut till en bredare ung publik.

1. Direkt marknadsföring

PMI och BAT driver över 56 sociala mediekonton i minst 45 länder för att marknadsföra sina produkter direkt till konsumenten. Dessa konton är inte bara marknadsföringskanaler utan även försäljningsplattformar där kunder kan köpa produkterna direkt via Instagram och Facebook.

2. Influencers

Tobaksföretagen samarbetar med influencers från olika branscher såsom mode, kultur, livsstil och sport, både genom mikroinfluencers men även globala kändisar. Syftet är att skapa en uppfattning om att produkterna är en del av en “cool” livsstil, men även för att förmedla autenticitet. På så sätt exponeras ett stort antal unga för produkterna och användning av dessa produkter normaliseras.

3. Betald reklam

Trots att Facebook och Instagram har strikta policyer för reklam, använder BAT och PMI betalda annonser för att direkt dirigera användare till sina egna köpsidor. På så sätt kringgår de plattformarnas egna regleringar kring reklam.

4. Samarbeten med sportmärken

För att dra nytta av det globala intresset för sport, ingår tobaksföretagen partnerskap med sportvarumärken för att marknadsföra sina produkter – exempelvis BAT:s samarbete med McLaren Formula 1.

5. Samarbeten med festivaler, artister och Spotify

BAT utnyttjar samarbeten med musikfestivaler som exempelvis Tomorrowland med över 400 000 deltagare och partnerskap med Spotify för att främja sina produkter. Genom dessa samarbeten når tobaksföretagen ut till hundratusentals unga.

6. Samarbeten med kulturskapare och trendsättare 

Företagen samarbetar med aktörer inom konst och kultur för att förknippa sina produkter med en trendig och cool livsstil. Detta inkluderar partnerskap med chefskockar, gatukonstnärer, modemärken och HBTQI-personer.

7. Rabatter, tävlingar och gratisprover

BAT väcker intresse för sina produkter genom erbjudanden, rabattkoder, tävlingar och gratisprover på sociala medier. Dessa strategier lockar unga till att testa tobaks-/nikotinprodukter även om de inte hade tänkt att göra det.  

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrins oetiska metoder? Stöd vårt arbete här.