Ny rapport om tobaksindustrins marknadsföring riktad mot kvinnor och flickor

31 augusti 2021
 / 
Ny rapport om tobaksindustrins marknadsföring riktad mot kvinnor och flickor

Den nya rapporten A Lifetime of Damage uppmärksammar tobaksindustrins långa historia av aggressiv marknadsföring riktad mot kvinnor och flickor – samt dess förödande konsekvenser för kvinnors hälsa. Reklam för cigaretter och andra tobaksprodukter anspelar på skönhet och frihet samtidigt som produkternas allvarliga hälsorisker för kvinnor har förnekats eller förminskats.

I 100 år har tobaksindustrin arbetat strategiskt för att rekrytera nya kunder bland kvinnor och flickor, vilket har resulterat i att miljontals kvinnor och flickor har lockats in i beroenden som skadar hälsan i alla livets faser. Tobaksbruk i ung ålder kan ge bestående skador för unga flickor, påverka kvinnors reproduktiva hälsa och orsaka allvarliga komplikationer i samband med graviditet samt även medföra hälsorisker för fostret.

I tobaksindustrins marknadsföring utnyttjas normer och ideal kopplat till exempelvis utseende eller feministiska värden för att locka kvinnor att vilja testa deras beroendeframkallande produkter – såväl traditionella cigaretter som e-cigaretter och andra nya tobaks- och nikotinprodukter.

På 1920-talet framställdes rökning som feminint och vissa cigarettmärken påstods kunna bidra till viktminskning. Därefter marknadsfördes flera märken även som ”light” och mindre farliga alternativ – trots att företagen var medvetna om att reklamens hälsopåståenden var vilseledande eller direkt felaktiga.

På 1960-talet anspelade tobaksföretagen på kvinnors frigörelse och utnyttjade kvinnorörelsens mål för att sälja en produkt som har resulterat i sjukdoms- och dödsfall för miljontals kvinnor.

Den digitala utvecklingen har genererat nya produkter och strategier, men tobaksindustrins reklam anspelar på liknande teman oavsett tidsperiod. Istället för TV och fysiska tidningar sker dagens marknadsföring i större utsträckning på events och i sociala medier.

Rapporten A Lifetime of Damage har tagits fram av organisationen the Campaign for Tobacco-Free Kids och fokuserar huvudsakligen på kvinnors situation i USA, men tobaksindustrins strategier och effekter är de samma runtom i världen.

Rapporten betonar att det krävs starkare åtgärder för att skydda kvinnors hälsa, samt redogör för evidensbaserade lösningar som kan förebygga att unga tjejer börjar använda tobak samt hjälpa alla kvinnor som vill sluta.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga tjejer? Stöd vårt arbete här.