Internationell trend: tobakspaket märks med allt större hälsovarningar och allt mindre reklam

22 november 2021
 / 
Internationell trend: tobakspaket märks med allt större hälsovarningar och allt mindre reklam

I oktober 2021 publicerade Canadian Cancer Society sin sjunde rapport som redogör för status kring hälsovarningar på tobaksförpackningar runtom i världen. Den nya rapporten visar på en positiv internationell trend med ökande antal länder som inför större grafiska hälsovarningar och neutrala, reklamfria, tobaksförpackningar. 

Den nya rapporten – Cigarette Package Health Warnings: International Status Report – ger en internationell överblick och ranking av 206 länder/jurisdiktioner baserat på hälsovarningarnas storlek. Rapporten visar att det har gjorts stora framsteg i implementeringen av hälsovarningar på paketen, genom att många länder exempelvis ökar varningarnas storlek eller inför grafiska varningar i form av bilder. Denna positiva trend beskrivs som ”pågående och ostoppbar”, och rapporten visar också på starkt internationellt stöd för implementering av neutrala paket – helt fria från tobaksindustrins reklam.

Exempel på framsteg:

  • Sedan 2018 när den föregående rapporten publicerades har antalet länder som har infört krav på grafiska hälsovarningar ökat från 117 till 134.
  • 70 procent av världens befolkning lever nu i länder där tobakspaketen märks med grafiska hälsovarningar.
  • Östtimor och Turkiet har nu de största hälsovarningarna i världen. I genomsnitt täcker varningarna 92,5 procent av paketen på fram- och baksida.
  • Totalt har 122 länder varningar som täcker minst 50 procent av paketen på fram- och baksida, vilket är en ökning från 107 länder 2018 och 24 länder 2008.
  • Exempel på nationella framsteg sedan 2018 är att Turkiet har ökat storleken på de grafiska varningarna från 65 procent till 92,5 procent och infört reklamfria paket; Maldiverna har ökat varningarnas storlek från 30 procent till 90 procent och infört varningsbilder; Gambia ökade varningarnas storlek från 30 procent till 81,5 procent och införde varningsbilder.
  • Sedan 2018 är det också många fler länder som har infört krav på grafiska varningar, såsom Albanien, Benin, Burkina Faso, Etiopien och Irak.
  • 38 länder är i någon fas av processen att införa neutrala tobakspaket, varav 21 har antagit åtgärden, tre har implementerat den, och 14 jobbar på det. Vid förra rapporten 2018 var det nio länder som hade antagit åtgärden och 16 som övervägde det. Exempel på länder som har antagit åtgärden är Belgien, Kanada, Danmark, Nederländerna, Saudiarabien och Thailand.

Sedan 2016 har Sverige grafiska hälsovarningar genom bilder och idag täcker de 65 procent av paketen, likt i många andra EU-länder. Till skillnad från många av våra nordiska grannländer, såsom Norge, Danmark och snart Finland, har vi dock ännu inte infört neutrala paket.

Väldesignade varningar på tobakspaket är ett kostnadseffektivt verktyg för att öka medvetenheten om tobakens hälsorisker och minska tobaksbruket. Ju större varningar, och framförallt genom bilder, desto större effekt. Neutrala paket hindrar tobaksindustrins möjligheter att göra reklam, minskar produkternas attraktivitet, och ökar samtidigt effektiviteten av hälsovarningarna. Betydelsen av dessa åtgärder framkommer tydligt i riktlinjerna för implementering av Tobakskonventionens artikel 11 som handlar om förpackningar och märkningar.

Vill du se större hälsovarningar och reklamfria paket även i Sverige? Stöd vårt arbete för starkare tobakslagar här.