Ny rapport: Underhållningsbranschen bidrar till tobaksbruk bland unga

20 mars 2023
 / 
Ny rapport: Underhållningsbranschen bidrar till tobaksbruk bland unga

Tobak skildras frekvent, och spelar ofta en huvudroll, i TV-serier som är populära bland ungdomar. Organisationen The Truth Initiative har släppt en ny rapport som belyser hur underhållningsbranschens tobaksskildringar bidrar till tobaksbruk bland unga, och vad som behöver göras för att ändra på detta.

The Truth Initiative har publicerat rapporten While You Were Streaming: Tobacco´s Starring Roll som redogör för den omfattning som tobak skildrades i populära TV-serier, filmer och musikvideos under år 2021. Rapporten visar att skildringen av tobak i dessa olika mediekanaler är ett återkommande problem som bidrar till normalisering och romantisering av exempelvis rökning samt e-cigarettanvändning i underhållningsbranschen.

Exempel på resultat från rapporten:

  • 60 procent av de 15 mest populära serierna bland unga i åldern 15-24 år innehöll skildringar av tobak, vilket innebar att 25 miljoner ungdomar blev exponerade för tobak.
  • 47 procent av de bästa filmerna innehöll tobaksskildringar.
  • 12,8 procent av de bästa låtarna på Billboard-listan hade 290 skildringar av tobak i deras musikvideos, som hade över två miljarder visningar.

Väletablerad forskning pekar på att rökning i filmer ökar risken för att ungdomar börjar använda tobak, och nyare forskning av The Truth Initiative från 2020 visar att tobaksexponering i streamade serier tredubblar risken för att unga börjar använda e-cigaretter.

Efter påtryckningar från folkhälsoorganisationer, beslutsfattare och myndigheter har vissa framsteg gjorts genom åtgärder för att minska tobaksexponeringen, men trots det fortsätter underhållningsbranschen att utsätta unga generationer för risken att fastna i livslånga beroenden. Organisationen efterlyser starkare insatser för att minska tobakens negativa inflytande på unga och rekommenderar exempelvis följande:

  • Distributörer inom underhållningsbranschen bör utveckla transparanta policyer mot tobak och säkerställa att innehållskreatörer känner till dessa.
  • Regissörer, författare, producenter, skådespelare och föräldrar bör utbildas om tobaksskildringarnas skadliga effekter samt vikten av att exkludera tobaksprodukter från serier som ungdomar tittar på.
  • Budskap mot rökning och e-cigarettanvändning, som demonstrerar dess skadliga effekter, bör inkluderas i serier som skildrar tobaksbruk.

Vill du hjälpa oss att minska tobakens inflytande bland svenska ungdomar? Stöd vårt arbete här.