Ny sammanställning om förekomsten av rökning på skolgårdar

Spår av rökning förekommer på över en tredjedel av alla Sveriges skolor. Det visar Folkhälsomyndighetens (FHM) senaste sammanställning om förekomsten av rökning på svenska skolgårdar som publicerades i september 2020. Syftet med sammanställningen är att ge en aktuell lägesbild och underlag som kan användas för att utforma tobaksförebyggande insatser och tobakstillsyn.

FHM:s nya sammanställning baseras på en nationell undersökning, 26 regionala kartläggningar samt två kommunala kartläggningar som genomförts på uppdrag av Stockholms kommun. Kartläggningarna gjordes mellan 2011 och 2019 och omfattar 15 av Sveriges län. I delen som beskriver förekomsten av rökning på landets skolgårdar inkluderas endast kartläggningar från de senaste åren (2015-2019) för att ge en aktuell bild av situationen.

Förekomst av rökning
  • Rökning på och i anslutning till skolgården förekommer oftare på gymnasieskolor än på högstadieskolor.
  • Fimpar eller andra spår av rökning på skolgården sågs på över en tredjedel av alla skolor. Spår av rökning och en större mängd fimpar sågs oftare på gymnasieskolor än på högstadieskolor.
  • Enligt flera kartläggningar har både elever och skolpersonal observerats röka på skolgården.
Förekomst av e-cigaretter och snus
  • Endast fyra kartläggningar inkluderar e-cigaretter, men enligt en enkätundersökning till personal inom elevhälsan förekommer bruk av e-cigaretter i viss utsträckning på en tredjedel av gymnasieskolorna och på en femtedel av högstadieskolorna.
  • Lika få kartläggningar inkluderar snus men även här visar en enkätundersökning till personal inom elevhälsan att snusanvändning förekommer på över 90 procent av gymnasieskolorna och knappt 80 procent av gymnasieskolorna.
Skyltning om rökförbud
  • Skyltar, eller motsvarande information om att det är förbjudet att röka på skolgården, är vanligare och förekommer oftare i större antal på gymnasieskolor än på högstadieskolor.
Vilseledande budskap (askkoppar eller andra föremål/platser som signalerar att det är okej att röka)
  • En majoritet av kartläggningarna visar att vilseledande budskap, där askkoppar är det vanligaste, förekommer oftare på gymnasieskolor än på högstadieskolor.
Slutsats

Idag finns en lag som förbjuder rökning inomhus i skolan och på skolgården. Lagen syftar till att skydda barn och unga från tobaksbruk och omfattar rökning av tobaksprodukter, e-cigaretter (med och utan nikotin), örtprodukter och njutningsmedel som liknar rökning men inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipa utan tobak). A Non Smoking Generations slutsats från FHM:s sammanställning är att den befintliga lagen inte följs eller fungerar. Vi efterlyser en lag om tobaksfri skoltid som förbjuder alla tobaksprodukter under tiden som elever och personal spenderar i skolan.

För skolor och andra verksamma inom tobaksförebyggande arbete, läs mer och ta del av stödet på tobaksfriskoltid.nu.

Ta del av hela sammanställningen här.