Ny studie: De flesta unga som använder vitt snus röker även cigaretter

Enligt en ny studie från Truth Initiative, röker nästan tre fjärdedelar (73%) av unga som använder vitt snus även cigaretter, och nästan hälften (49%) använder e-cigaretter. Vitt snus har ökat i popularitet bland unga och försäljningen har sexfaldigats mellan 2019 och 2022. Nikotinprodukterna innehåller skyhöga halter nikotin och har ofta söta smaker som lockar unga människor.

Nikotin i vilken form som helst är beroendeframkallande och skadligt, särskilt för den unga hjärnan som fortfarande är under utveckling. Att använda flertalet tobaks/nikotinprodukter samtidigt ökar givetvis risken för nikotinberoende och hälsoskador. Nu har Truth Initiative utfört en studie som undersöker hur många unga i USA som använder både vitt snus och e-cigaretter eller traditionella cigaretter.

Studien undersökte användningen av vitt snus genom en kontinuerlig undersökning som samlar in data veckovis från en nationell panel i USA. I resultaten kan man se att 73 % av unga som använder vitt snus även röker traditionella cigaretter, samt att hela 49 % även använder e-cigaretter. Dessutom visar studien på att nästan tre fjärdedelar av unga människor som någonsin har använt nikotinpåsar fortfarande använder dem, vilket är en högre siffra än de man kan se för andra tobaksprodukter.

De största varumärkena för vitt snus spenderade nästan 25 miljoner dollar på reklam mellan 2019 och 2021. I reklamen påstod de att påsarna är ”tobaksfria”, trots att nikotinet fortfarande kommer från tobaksplantan, samtidigt som de marknadsförde ett brett utbud av smaker som tilltalar unga människor. Denna typ av marknadsföring är något vi fortfarande ser än idag.

Etiketter på tobaksprodukter som beskriver produkten som ”tobaksfri” är därmed missvisande, och ger intrycket av att produkten är ofarlig. Även om de långsiktiga hälsoeffekterna av nikotinpåsar är okända eftersom att produkterna är relativt nya, kan man se tydliga hälsorisker på kort sikt.

– Man behöver ingripa tidigt för att reglera dessa produkter på ett lämpligt sätt, så att personer som ännu inte brukat nikotin inte börjar, och att de som redan använder nikotin inte börjar använda andra tobaksprodukter samtidigt”, betonar studieförfattarna.

Vill du också skydda barn och unga från att värvas in i livslånga nikotinberoenden? Stöd oss här.