Ny studie: e-cigaretter kan skada DNA och framkalla cancer

E-cigaretter marknadsförs som ett mer hälsosamt nikotinpreparat, men detta är missvisande. Ångan som inhaleras vid rökning av e-cigaretter verkar innehålla cancerframkallande ämnen, enligt en ny studie från New York University School of Medicine.

Resultatet från studien visar att ämnen i ångan som andas in från e-cigaretter kan orsaka skador på DNA-celler och deras förmåga att reparera sig. Detta i sin tur ökar risken för cancer. Undersökningen utfördes genom att studera effekterna på möss och mänskliga celler som blivit exponerade för e-cigarettrök. Forskarna upptäckte DNA-skador i lungor, hjärta och blåsa.

Undersökningen visar att personer som röker e-cigaretter löper större risk att drabbas av cancer och hjärtsjukdom än icke-rökare. Författarna av studien framhäver dock att det finns behov av mer forskning på området för att säkerställa resultatet.