Ny studie: fimpar förgiftar vattenlevande larver

4 maj 2023
 / 
Ny studie: fimpar förgiftar vattenlevande larver

Cigarettfimpar står för en stor del av all nedskräpning i naturen, och dess filter innehåller giftiga ämnen som skadar vattenlevande mygglarver. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Fimpar är det vanligaste skräpet som slängs på marken, och dess filter innehåller stora mängder giftiga ämnen och mikroplastfiber som skadar naturen. I en ny studie vid Göteborgs universitet har forskare undersökt hur dessa giftiga ämnen påverkar vattenlevande mygglarver. Resultatet visar att de gifter som läcker ut från fimparnas filter orsakar 20 procent högre dödlighet bland mygglarverna.

Enligt tidigare studier leder nedskräpning av fimpar även till skador och död bland andra vattenlevande organismer, såsom fiskar.

Uppskattningsvis slängs 65 procent av alla fimpar inte i en papperskorg eller askkopp. Oanvända filter innehåller 4000 olika kemikalier, och de som har blivit rökta innehåller hela 7000 kemikalier. Dessutom består varje filter av 15 000 mikroplastfiber, som också har omfattande negativa effekter på biologiskt liv. Studier visar också att filtren kan orsaka hälsorisker för rökaren då plastfibrer kan andas in i lungorna.

Forskarna bakom den nya studien menar att det inte räcker med att placera ut fler askkoppar eller ålägga tobaksproducenterna att betala för saneringen av fimpar. Eftersom filtren ändå inte skyddar rökaren från giftiga ämnen, som många tror, vill de istället se att filtren tas bort från cigaretterna. En av forskarna, Bethany Carney Almroth, säger:

– Därför måste de tas från marknaden helt. Det är fel väg att gå att tobaksproducenterna får betala för städningen av filtren. Man bör hellre förebygga problemet än behöva städa upp det senare.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk och dess negativa miljöpåverkan? Stöd vårt arbete här.