Ny studie: förbud mot mentolcigaretter ökar inte illegal handel

16 januari 2023
 / 
Ny studie: förbud mot mentolcigaretter ökar inte illegal handel

En ny studie motbevisar ännu en gång tobaksindustrins påståenden om att starkare tobakslagar leder till ökad illegal handel. Forskare vid University of Waterloo har undersökt effekten av ett förbud mot mentolcigaretter i Kanada och upptäckt att förbudet inte ledde till att rökare köpte fler illegala cigaretter. Studien är publicerad i tidskriften Tobacco Control.

Forskare vid University of Waterloo har genomfört en ny studie av illegal cigaretthandel efter implementering av ett förbud mot mentolcigaretter i Kanada. Studien baserades på data från över 1100 personer som rökte cigaretter med eller utan mentol som hade fått svara på frågor om deras cigarettköp innan och efter förbudet trädde i kraft. I direkt kontrast till tobaksindustrins påståenden visar resultaten att det nya förbudet inte ledde till ökad illegal handel.

Slutsatsen från studien är att mentolförbudet är en av många effektiva åtgärder, tillsammans med exempelvis grafiska hälsovarningar och neutrala tobakspaket, som motbevisar tobaksindustrins skrämseltaktiker för att förhindra striktare reglering. En annan studie från 2022 visade att förbudet ledde att rökavvänjningen ökade med 7,3 procent bland de som röker mentolcigaretter jämfört med de som röker cigaretter utan mentol.

Kanada var ett av de första länderna i världen att förbjuda mentolcigaretter och nu har fler än 30 länder infört samma förbud, varav Sverige är ett av dem.

Vill du hjälpa oss att sprida evidensbaserad information som motbevisar tobaksindustrins falska påståenden? Stöd vårt arbete här.

Källa: UC San Diego Health