Ny studie: höga nikotinhalter i rökfria lägenheter

25 januari 2021
 / 
Ny studie: höga nikotinhalter i rökfria lägenheter

Giftiga restpartiklar från tobaksrök i lägenheter kan skada nuvarande boende även om hemmet har varit rökfritt i flera års tid. Det visar en ny amerikansk studie som undersökte förekomsten av tredjehandsrök i 220 bostäder. Trots att ingen hade rökt i 193 av lägenheterna under det senaste året återfanns nikotinrester i samtliga lägenheter.

Den nya studien, som har publicerats i Preventive Medicine Reports, undersökte förekomsten av tredjehandsrök i 220 flerbostadshus i Kalifornien. Nivåerna analyserades i relation till exempelvis byggnadens ålder och rökpolicy, samt tobaksvanor hos nuvarande boende.

Tredjehandsrök är giftiga restpartiklar från tobaksrök som fastnar i tyger, möbler, hår och andra material inomhus. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och kan finnas kvar under lång tid efter att rökning har förekommit.

Studieresultatet visar att det fanns nikotin på ytorna i samtliga lägenheter, trots att endast 6,3 procent av deltagarna i studien rökte inomhus. 88 procent av deltagarna var helt tobaksfria. Det var rökförbud i cirka hälften av lägenheterna, och i 193 av de 220 lägenheterna hade ingen använt tobak under året innan undersökningen. En dryg majoritet hade dock känt tobaksrök i sin lägenhet och ungefär hälften hade grannar som rökte.

I de två lägenheter där forskarna uppmätte högst nikotinnivå var det förbjudet att röka och de boende var nuvarande icke-rökare. I uppföljande intervjuer framkom att de boende i dessa lägenheter var före detta storrökare, men att de hade varit rökfria och inte hade rökt inomhus på nio respektive 3,5 år före undersökningen.

Slutsatsen från studien är att giftig tredjehandsrök stannar kvar länge inomhus på platser där rökning har förekommit. Detta visar på betydelsen av policyer och lagstiftning kring rökfria inomhusmiljöer, samt sanering av förorenade lägenheter.

Läs mer hos Tobaksfakta.