Ny studie: nästan hälften av alla dödsfall i cancer går att förebygga

Rökning, alkohol och övervikt är välkända riskfaktorer för att drabbas av cancer. Nu visar en ny studie från USA att närmare hälften av alla dödsfall som orsakas av cancer globalt går att förebygga.  

I en ny studie har amerikanska forskare undersökt samband mellan cancer och påverkbara riskfaktorer, och upptäckt att drygt 44 procent av alla dödsfall i cancer globalt kan härledas till riskfaktorer som går att förebygga. Studien, som har publicerats i The Lancet, visar att rökning är den största riskfaktorn, följt av alkohol och övervikt.

Studien är baserad på cancerdata från 204 länder mellan åren 2010 och 2019, och omfattar 23 cancerformer samt 34 riskfaktorer. Resultaten indikerar att antalet dödsfall till följd av cancer som går att förebygga har ökat med 20,4 procent under studieperioden.

Forskarna uppmärksammar att en stor del av den globala cancerbördan skulle kunna förebyggas genom insatser riktade mot att minska kända riskfaktorer för att drabbas av cancer.

Vill du hjälpa oss att förebygga rökning och annat tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.

Källa: TTELA