Ny studie om tobaksindustrins aktiva deltagande i vetenskapliga sammanhang

Tobaksbolagen British American Tobacco (BAT) och Philip Morris International (PMI) har deltagit i ett stort antal vetenskapliga evenemang, såsom konferenser och workshops, under det senaste decenniet. Det avslöjar en ny studie som genomförts av en forskargrupp vid University of Bath.

En ny studie, som har publicerats i tidskriften Tobacco Control, har kartlagt tobaksindustrins aktiva deltagande i vetenskapliga sammanhang. Studien är den första i sitt slag som undersöker omfattningen av industrins försök att legitimera sig som en del av det vetenskapliga samfundet.

Kartläggningen visar att de stora tobaksbolagen BAT och PMI har deltagit i ett stort antal och varierande vetenskapliga evenemang under de senaste tio åren. Fokusområden för dessa evenemang var allt ifrån toxikologi, kemi och aerosolforskning, till tandvård, biomarkörer och läkemedel. De senare områdena reflekterar bolagens ökade fokus på utvecklingen av nya tobaks- och nikotinprodukter, samt deras försök att framställa dessa produkter som hjälpmedel för rökavvänjning.

Forskarna uttrycker en oro över att 10 procent av evenemangen relaterade till medicin och att vissa organisationer som arbetar med medicin eller tandvård fortfarande tillåter tobaksindustrins deltagande.

Tobaksindustrin har länge försökt skapa och upprätthålla en vetenskaplig trovärdighet, och utnyttjat vetenskap för att dölja skadeverkningarna av deras produkter samt undvika ogynnsam reglering. Bolag har exempelvis investerat stora summor pengar på att finansiera och sprida forskning som indikerar att tobak inte är beroendeframkallande eller orsakar cancer.

Utifrån tobaksindustrins historia och även pågående strategier för att sprida sina vilseledande budskap menar forskarna att folkhälsosamfundet borde vidta fler åtgärder för att stoppa industrins deltagande i vetenskapliga sammanhang.

Vill du hjälpa oss att synliggöra tobaksindustrins lögner och strategier? Stöd vårt arbete här.