Ny studie: snus försämrar mäns fertilitet

23 juni 2022
 / 
Ny studie: snus försämrar mäns fertilitet

Män som snusar har ungefär 25 procent färre spermier jämfört med män som inte snusar, vilket leder till att fertiliteten minskar med 10 procent. Det rapporterar P4 Malmöhus om en ny studie från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. 

Ny forskning visar att manliga snusare försämrar sina chanser att bli föräldrar. Snusare har omkring 25 procent färre spermier, vilket minskar fertiliteten med 10 procent, jämfört med män som inte snusar.

Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus, intervjuades i P4 Malmöhus där han berättade om studieresultaten som visade att ”ju fler snusdosor man konsumerar i veckan desto lägre var spermieantalet”.

Han uppmärksammade också att denna nya studie inkluderade ett större antal snusare än tidigare studier på området, samt att djurstudier visar på ett samband mellan exponering för nikotin och minskande spermieantal.

Vill du hjälpa oss att förebygga snusande bland ungdomar? Stöd vårt arbete här.