Ny studie: unga som använder e-cigaretter löper ökad risk att bli dagligrökare i framtiden

12 januari 2021
 / 
Ny studie: unga som använder e-cigaretter löper ökad risk att bli dagligrökare i framtiden

Ungdomar som använder e-cigaretter löper tre gånger större risk att senare i livet börja röka traditionella cigaretter dagligen. Det visar en ny studie från USA.

En ny studie från USA, som publicerats i tidskriften Pediatrics, visar att e-cigaretter riskerar att bli en inkörsport till dagligrökning. Forskarna har studerat tobaksbruk bland över 49 000 ungdomar i 12-24 års ålder under fyra års tid. Bland personer som hade testat e-cigaretter eller experimenterat med tobak fann de också att antalet dagligrökare ökade med åldern upp till 28 år. I slutet av studien var andelen dagligrökare nästan dubbelt så stor i åldersgruppen 25-28 år (21 procent) jämfört med åldersgruppen 18-21 år (12 procent). Under studieperioden skedde ingen motsvarande ökning i andelen personer som använde e-cigaretter eller andra tobaksprodukter.

John Pierce, en av forskarna vid University of California i San Diego, betonar att experimenterande med olika tobaksprodukter i tidig ålder ökar risken för beroende, och att ungdomar som har blivit nikotinberoende senare riskerar att övergå till tobaksrökning. Han konstaterar att ”startprodukten har ändrats från cigaretter till e-cigaretter, men att slutprodukten har förblivit densamma.”

E-cigarettanvändning bland amerikanska ungdomar, varav många under 18 års ålder, har ökat markant under de senaste åren; från 38 procent 2016 till 45 procent 2019. Karen Messer, också en av forskarna, menar att studieresultaten indikerar att den snabba ökningen i andelen unga som använder e-cigaretter kan leda till ökad dagligrökning bland vuxna i USA.

Läs mer i Daily Mail.