Ny studie: Upphettade tobaksprodukter hjälper inte unga rökare att sluta

4 oktober 2021
 / 
Ny studie: Upphettade tobaksprodukter hjälper inte unga rökare att sluta

Unga människor som röker och använder upphettade tobaksprodukter är mindre benägna att sluta röka jämfört med ungdomar som enbart röker. Det visar en ny studie som undersökte samband mellan användning av upphettade tobaksprodukter, cigarettabstinens och rökstopp, bland unga rökare i Hong Kong.

En ny studie som har publicerats i Journal of Substance Abuse Treatment undersökte hur användning av upphettade tobaksprodukter påverkar unga rökares benägenhet att sluta röka. Studien inkluderade rökare under 25 års ålder som var villiga att motta rökavvänjningsstöd via telefonrådgivning.

Studieresultaten visar att den grupp ungdomar som både rökte cigaretter och använde upphettade tobaksprodukter var mindre benägna att avstå från cigaretter jämfört med gruppen ungdomar som enbart rökte cigaretter.

Ungdomar som använde båda tobaksprodukterna var inte mer benägna eller redo att vilja sluta med cigaretter. Bland de ungdomar som faktiskt lyckades sluta röka var dubbelbrukarna mer benägna att få återfall jämfört med de som enbart rökte cigaretter.

Studien indikerar att upphettade tobaksprodukter inte borde användas som verktyg för ungdomar som vill sluta röka.

Vill du hjälpa oss att förebygga alla former av tobaksbruk? Stöd oss här.