Ny studie: vattenpipor kan öka risken för fetma och diabetes

Risken att drabbas av diabetes och fetma kan vara högre bland personer som röker vattenpipa än bland icke-rökare samt personer som röker vanliga cigaretter. Det visar den hittills största studien av de skadliga effekterna av att röka vattenpipa. 

Hälsoeffekterna av att röka vattenpipa är inte kända eller studerade i samma utsträckning som effekterna av vanlig rökning. En ny studie visar att effekterna av att röka vattenpipa kan vara minst lika skadliga. Eftersom de som röker vattenpipa inhalerar giftiga ämnen under en längre period kan en session motsvara skadligheten i att röka mer än ett paket vanliga cigaretter. Studien, som publicerats i tidskriften Diabetology and Metabolic Syndrome, är den största i sitt slag då resultaten baseras på en analys av 10 000 deltagare.

Studien visar på en ökad risk för fetma och typ 2-diabetes bland personer som röker vattenpipa, men det är inte fastställt exakt vad riskökningen beror på. Eventuellt beror det på att giftiga ämnen i röken orsakar en inflammation i kroppen som i sin tur påverkar vävnadernas resistens mot insulin. Det kan också vara så att det finns ett samband mellan att röka vattenpipa och andra sociala beteenden som leder till övervikt.

Författarna till studien framhäver att det krävs insatser för att minska risken att ungdomar lockas att testa vattenpipa på grund av smaktillsatser eller sociala normer bland kompisar. På grund av de långsiktiga hälsoriskerna anser de att vattenpipor borde regleras på samma sätt som vanliga cigaretter.

Tidigare forskning har påvisat att det också finns ett tydligt samband mellan att röka vattenpipa och ökad risk för vissa typer av cancer samt hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer i The Telegraph.