Ny studie visar att placeringen av tobak i butiker påverkar ungas tobaksvanor

Att ha tobaksvaror utom synhåll i närbutiker minskar avsevärt tonåringars benägenhet till framtida cigarettanvändning jämfört med när tobaksreklam och produkter är synliga , enligt en ny RAND Corporation studie . Forskarna fann en minskning av benägenhet till cigarettrökning på 11 procent när tobaken var dold jämfört med när tobaksprodukterna var synliga bakom kassan. Resultaten publiceras i tidskriften Tobacco Control.

Läs mer här; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-11/rc-htp111715.php