Ny WHO-rapport: allt fler europeiska ungdomar använder e-cigaretter

Medan rökningen fortsätter att minska bland europeiska ungdomar ökar istället användningen av e-cigaretter. Det visar Världshälsoorganisationens (WHO) senaste undersökning om tobaksbruk bland ungdomar i Europa. 

Trots att rökningen bland europeiska ungdomar har minskat under de senaste åren är tobaksbruk bland unga fortfarande ett stort folkhälsoproblem i regionen. I WHO:s senaste rapport, med resultat från the Global Youth Tobacco Survey, framkommer att tobaksbruket bland unga i flera europeiska länder ökar, och att det finns en oroande trend där allt fler ungdomar börjar använda e-cigaretter.

Den nya rapporten avslöjar att vissa länder nu har en större andel e-cigarettanvändare än rökare bland unga. I exempelvis Polen 2016 rökte 15,3 procent av landets ungdomar, jämfört med 23,4 procent som använde e-cigaretter. Vissa länder som övervakar e-cigarettanvändningen bland ungdomar har rapporterat markanta ökningar under de senaste åren. I Italien har andelen nuvarande e-cigarettanvändare bland unga ökat från 8,4 procent 2014 till 17,5 procent 2018, i Georgien från 5,7 procent 2014 till 13,2 procent 2017, och i Lettland från 9,1 procent 2011 till 18 procent 2019.

E-cigaretter och andra nya tobaksprodukter, såsom HTP-produkter (Heated Tobacco Products) är nästa hinder för att bekämpa den globala tobaksepidemin. Det finns tydlig evidens för att dessa produkter är beroendeframkallande och hälsoskadliga genom att utsätta användaren för giftiga substanser som ökar risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Produkterna är dessutom särskilt skadliga för ungdomar eftersom nikotin kan orsaka bestående skador på ungdomars hjärnor som fortfarande utvecklas.

De nya produkterna är främst en del av tobaksindustrins försök att upprätthålla och öka sina vinster. För att bekämpa industrins framfart och främja en tobaksfri framtid är det av största betydelse att alla länder implementerar riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention. Att arbeta för ökad tobakskontroll handlar om att främja folkhälsan och rädda liv, och framför allt handlar det om att skydda den unga generationen.

Läs mer hos WHO.